Cambridge

Školy Helen Doron English organizují pravidelně od roku 2013 zkoušky Cambridge English. Příprava na zkoušky je součástí kurzů Helen Doron English.

UPOZORNĚNÍ 
Informace o slavnostním předávání vám pošleme do mailu

Chcete ještě letos mít hotovou zkoušku Cambridge? Tady je termín …

Originál přihlášky přineste ke zkoušce!

ZKOUŠÍ SE – Starters, Movers, Key – A2, PET – B1 a First – B2


 – přihlášky a platby DO KONCE BŘEZNA 2024
(fakturu si vypište viz níže – do poznámky potřebuji jméno dítěte a datum narození – a platbu posílejte obratem, přihlášku si stáhněte a originál přineste ke zkoušce)


PŘIHLÁŠKU SI STÁHNETE ZDE – přihláška Cambridge 2023-2024

TERMÍN PRO ROK 2024 –1.6. Vsetín 

Níže uvádíme základní informace.

Zkoušky Cambridge English

 • prestižní mezinárodně uznávané zkoušky
 • vytvořeny specialisty z University of Cambridge
 • hodnotí komplexně a objektivně úroveň znalostí angličtiny
 • dosažené výsledky motivují děti k dalšímu studiu a posilují jejich sebevědomí
 • zkoušky uznává více než 20 000 institucí (zaměstnavatelé, univerzity, úřady)
 • každoročně skládá testy přes 5 miliónů lidí ze 130 zemí světa

Zkoušky pro děti (YLE)

 • testují hrou
 • ukazují pokroky v učení
 • ověřují úroveň mluvení, porozumění poslechu, čtení a psaní
 • jsou přizpůsobeny věku a úrovni angličtiny dítěte
 • každé dítě obdrží certifikát s popisem jejich dovedností

Typy zkoušek pro děti (YLE)

 • Starters (Pre A1)

Nabízí mladším dětem schopnost porozumět jednoduché angličtině na internetu a mít radost z knih, písní, televize a filmů.

Informace o zkoušce:
poslechový test: 20 min
test čtení a psaní: 20 min
ústní zkouška: 3-5 min
vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/images/young-learners-sample-papers-2018-vol1.pdf

 • Movers (A1)

Pomáhá mladším dětem porozumět základním instrukcím a účastnit se jednoduchých rozhovorů.

Informace o zkoušce:
poslechový test: 25 min
test čtení a psaní: 30 min
ústní zkouška: 5-7 min
vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/images/young-learners-sample-papers-2018-vol1.pdf

 • Flyers (A2)

Poskytuje mladším dětem schopnost vytvářet a porozumět základní psané angličtině a komunikovat pomocí jednoduchého jazyka.

Informace o zkoušce:
poslechový test: 25 min
test čtení a psaní: 40 min
ústní zkouška: 7-9 min
vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/images/young-learners-sample-papers-2018-vol1.pdf

Zkoušky pro studenty a dospělé

Kvalifikacím Cambridge English důvěřují a akceptují je tisíce předních vysokoškolských institucí, zaměstnavatelů a vlád po celém světě. Jsou známkou vynikající úrovně a otevírají dveře pro skvělé vysokoškolské vzdělávání a pracovní příležitosti.

Typy zkoušek pro studenty a dospělé

 • Key for Schools (A2)

Vychází z dovedností získaných na úrovni A2 Flyers, což studentům umožňuje reagovat na základní otázky o sobě a číst a psát jednoduché věty.

Informace o zkoušce: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key-for-schools/exam-format/

Vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/Images/23375-key-for-schools-sample-papers-1.zip

 • Key (A2)

Tato kvalifikace je dokladem vaší schopnosti používat angličtinu při komunikaci v jednoduchých situacích. A2 Key je výborná zkouška, pokud se začínáte učit anglicky.

Informace o zkoušce: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key/exam-format/

Vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key/preparation/

 • Preliminary for Schools (B1)

Ukazuje, že studenti ovládají základy mluvené a psané angličtiny a jsou schopni porozumět věcným informacím a vyjadřovat své názory a pocity.

Informace o zkoušce: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary-for-schools/exam-format/

Vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary-for-schools/preparation/

 • Preliminary (B1)

Jedná se o středně pokročilou kvalifikaci pro ty, kteří ovládli základy angličtiny a nyní mají praktické jazykové znalosti pro každodenní použití.

Informace o zkoušce: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/exam-format/

Vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/preparation/

 • First for Schools (B2)

Dobrá cesta pro studenty k přípravě ke zkouškám vyšší úrovně, získání schopnosti komunikovat efektivně tváří v tvář a psát anglicky jasnou a podrobnou formou.

Informace o zkoušce: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first-for-schools/exam-format/

Vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first-for-schools/preparation/

 • First (B2)

Tato kvalifikace ukazuje, že máte jazykové znalosti potřebné ke komunikaci s jistotou v anglicky mluvícím prostředí.

Informace o zkoušce: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/exam-format/

Vzorový test: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/

NEW_Special Agreement logo