DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

14.6.2024 od 16:OO do 18:00 h

Proč přihlásit vaše dítě na kurz angličtiny právě k nám? S čím vám může naše výuka angličtiny pomoci?

1️⃣Přímá metoda výuky – děti se nejprve učí porozumět mluvenému slovu, gramatika přichází na řadu později.

2⃣ Maximálně 8 studentů – díky malým skupinkám se lektoři mohou věnovat dětem naplno a rozvíjet jejich schopnosti

3⃣ Návaznost kurzů – kurzy mají návaznost od malička až do 19 let a odpovídají věku a pokročilosti studentů. Začít s námi můžete v jakémkoli věku.

4⃣Radost z úspěchu – hodiny jsou koncipovány tak, aby děti každou lekci zažívaly radost z úspěchu a pokroku, kterého při studiu angličtiny Helen Doron dosahují.

Učíme se formou hry, děti se samy aktivně zapojují a tak přirozeně zlepšují své dovednosti.

ZDE SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT NA UKÁZKU ZDARMA

Author