Kontaktní osoba centra:

Ivona Petulová, DiS.
Manažerka centra
Výukové centrum Helen Doron English Zlín
Vavrečkova 5673 (54. budova)
760 01 Zlín
Mobil: 773 628 552
Email: info@anglictinazlin.cz

Recepce školy:
Zavřeno