v tomto praktickém e-booku najdete podrobně vysvětlenou gramatiku týkající se užití podmínkových vět

v tomto praktickém e-booku najdete podrobně vysvětlenou gramatiku týkající se užití určitých a neurčitých členů

v praktickém e-booku najdete podrobně vysvětlenou gramatiku týkající se užití časových předložek

v tomto praktickém e-booku najdete podrobně vysvětlenou gramatiku týkající se užití přítomného času prostého a průběhového

v tomto praktickém e-booku najdete podrobně vysvětlenou gramatiku týkající se užití vztažných zájmen

v tomto praktickém e-booku najdete podrobně vysvětlenou gramatiku týkající se vyjádření budoucnosti a co je vhodné a bezpečné používat